SAG: Responsables d’una ciutat en ordre

La SAG som una empresa pública que s’encarrega de la cura, l’ordre i la neteja del terme municipal de Sagunt, així com d’altres serveis dirigits a grans vehicles. La nostra finalitat és mantindre un entorn òptim i oferir uns serveis de qualitat que garantisquen el manteniment continu de la ciutat i el respecte al medi ambient. Oferim els nostres serveis tant a la ciutadania de la ciutat com a les empreses privades que ho sol·liciten.

El teu entorn, la nostra responsabilitat

En la SAG, estem encantats de cuidar del nostre entorn. I, per descomptat, del teu. Perquè només amb una atenció constant podem fer que la nostra ciutat continue sent un lloc únic per a viure.

Dia a dia, renovem el nostre compromís amb la ciutadania i els clients, oferint una total professionalitat i una gran responsabilitat cap a la sostenibilitat.

Portal de transparència

Els comptes clars

Pla d’igualtat

Ací, som iguals

Normativa

Extracte del Butlletí Oficial de la Província de València

Els nostres valors

Des de la seua creació en 1993, en la SAG treballem per fer del terme municipal de Sagunt un lloc millor per a tots, ajudant a la convivència de la ciutadania. És per això que ens prenem molt seriosament totes les nostres tasques: perquè sabem que només gràcies a la nostra vocació de servei aconseguirem fer de la nostra ciutat el lloc que tots volem

La SAG està construïda sobre uns ferris valors que ens ajuden a complir amb els nostres objectius de manera clara:

– La responsabilitat social de saber que el nostre treball és fonamental per a la convivència de milers de persones.

– El compromís amb els nostres clients i els ciutadans, cap a qui devem un treball ben fet.

– La professionalitat com el prisma amb el qual hem de mesurar totes les nostres actuacions.

– El respecte al medi ambient, ja que totes les nostres accions han de ser el més neutrals possibles sobre el planeta.

Organigrama
i equip humà

Presidència: Sr. Darío Moreno Lerga

Vicepresidència: Sr. Roberto Rovira Puente

Direcció General: Sr. Jorge Silvestre Sanchis

Recursos Humans: Sr. José Antonio Fernández

Qualitat, Informàtica i Generals: Sra. Esther Brenchat

Administració: Sra. Concepción Romero

Portal de transparència

S. A. de Gestió Sagunt amb CIF A96165998 va ser creada en data 22-06-1993 i està inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 4707, llibre 2017 de la secció general, foli 61, full núm. V30594, INSCRIPCIÓ 1a i CIF A-96165998.

Perfil corporatiu

Principals normes de funcionament

El govern i administració de S.A. de Gestió Sagunt correspon a la Junta General i al Consell d’administració nomenat per aquesta, tal com s’indica en l’article nové dins dels estatuts. La junta general està formada per 25 regidories el període de mandat de les quals correspon al de cada legislatura. Les 25 regidories que formen la Junta General van ser nomenades en l’acta celebrada en sessió extraordinària del ple el quinze de juliol de dos mil dènou i corresponen a la següent relació:

Regidors i regidores:

Sra. María José Carrera Garriga
Sr. Javier Raro Gualda
Sra. Gloria María Parra Calero
Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz
Sra. Natalia Antonino Soria
Sr. Francisco Javier Timón Saura
Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco
Sra. María Asunción Moll Castelló
Sra. Maria Josep Soriano Escrig
Sr. Manuel González Sánchez
Sr. Juan Antonio Guillén Juliá
Sra. Pilar Berna García
Sr. Roberto Rovira Puente
Sr. Salvador Montesinos Zamorano
Sr. Raúl Castillo Merlos
Sr. Alejandro Vila Polo
Sra. María Isabel Sáez Martínez

Acta Junta General

Sr. Darío Moreno Lerga, president nat del Consell d’Administració
Sr. Roberto Rovira Puente, vicepresident del Consell d’Administració
Sr. Francisco Santibáñez Pérez, secretari del Consell d’Administració.

Consellers i conselleres vocals del Consell d’Administració:
Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco
Sr. Eduardo Alberola Royuela
Sra. Pilar León Mínguez
Sr. Alejandro Vila Polo
Sr. Francisco Santibáñez Pérez
Sr. Jorge Vidal Miguel
Sr. Antonino Muñoz Ruiz

La direcció General de la SAG està ocupada per Sr. Jorge Silvestre Sanchis. Les funcions i atribucions venen determinades en els estatuts article onzé.

Les retribucions percebudes anualment es publicaran a la finalització de l’any, sent en 2021 de 35€ per cada consell al qual s’assisteix, per a aquelles/us conselleres/us, que no són regidores/és:

Sra. Pilar León Mínguez 105.00€
Sr. Antonino Muñoz Ruiz 315.00€
Sr. Francisco Santibáñez Pérez 315.00€
Sr. Eduardo Alberola Royuela 315.00€

I de 66.060,82€ de retribució bruta anual en el cas de la Direcció General cessada. No hi ha hagut indemnitzacions ni corresponen per l’abandó del càrrec de les diverses regidories.

Estatuts

El perfil de contractant de 2019 d’ara en avant es troba en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els contractes anteriors es poden consultar a continuació:

Acces Plataforma de Contractació

2018: Contractes majors

2018: Contractes menors

2017: Contractes majors

2017: Contractes menors

2016: Contractes majors

2016: Contractes menors

2015: Contractes majors

2015: Contractes menors

En aquests moments no existeixen subvencions ni ajudes concedides per SAG.

En aquest moment no existeixen incompatibilitats.

La informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics està pendent de la seua definició per part de l’Ajuntament de Sagunt.

La SAG, com a empresa de l’Ajuntament de Sagunt, compta amb un Pla d’Igualtat que comparteix el compromís de desenvolupar polítiques per al foment i avanç en temes d’igualtat, i així col·laborar de manera activa en la labor d’avançar cap a l’objectiu que dones i homes tinguen idèntiques oportunitats en els diferents àmbits.

Pla d’igualtat 2019 – 2023

Compromís amb la Igualtat

Procediment davant possibles situacions d’assetjament i altres conflictes o situacions de violència laboral

Model de reclamació per assetjament i altres conflictes o situacions de violència laboral

Guia de comunicació incloent