Li agraïm que hages decidit visitar-nos. Volem que la seua experiència en la nostra Web siga tan bé com siga possible.

Per a accedir als nostres serveis, declara que és major d’edat i que té la capacitat legal suficient per a usar els nostres serveis, d’acord amb la seua llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a unes certes promocions, així com de les Polítiques de Privacitat i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Per favor, li recomanem que les llija amb atenció per a saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra Web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això el concerneixen.

 

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A.

Avinguda Fausto Caruana, s/n
46520 SAGUNT
A96165998

Inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 4707, llibre 2017 de la secció general, foli 61, fulla núm. V30594, INSCRIPCIÓ 1a

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del Telf: 96 26837 85, e-mail: registro@sag.es

L’accés a la Web suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per unes altres, pel seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedisca a les presents condicions de tant en tant per a comprovar les seues possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

 

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és establir pautes de bon ús i comportament d’aquesta. SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A., posa a la disposició dels usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen en la Web. A través aquesta, l’Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferides a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors i terceres empreses. SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquests.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas a les Condicions Particulars que puguen establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris d’aquesta.

En cas d’incompliment total i/o parcial per l’Usuari de les presents condicions Generals d’Ús, SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. es reserva el dret de denegar l’accés a la Web, sense necessitat de previ avís a l’Usuari.

 

3.- Obligacions Generals de l’Usuari.

L’Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

– No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.

– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícits i/o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, en el seu cas, que resulten contraris als drets i interessos de SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A.

L’Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S.A. o qualsevol tercer puga patir a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmés per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

 

4.- Propietat Intel·lectual e Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprén i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. és titular o ostenta autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A.

L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que siga la seua finalitat.

 

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari. SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

 

6.- Responsabilitat.

SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni d’aquells que siguen produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A.

(*ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

(*iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A.

(*iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

 

SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer alié a SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL, S. A. que comporte o puga suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privacitat.

 

8.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel només fet d’accedir a la pàgina web atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conéixer de qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada per aquest.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.