Serveis

Recollida de trastos

Recollida a domicili d’articles
voluminosos a retirar.

Neteja urbana

Aigualeig i neteja de les vies públiques del terme municipal.

Recollida de residus sòlids urbans

Retirada dels residus sòlids urbans de totes les tipologies de contenidors i transport a les seues plantes de processament.

Ecoparc fix i mòbil

Gestió dels ecoparcs fixos i mòbils per a facilitar a la ciutadania l’accés al reciclatge de productes sense un contenidor concret.

Grues

Gestió de la grua municipal i servei de remolc.

Jardins

Cura i manteniment de parcs i jardins, amb especial atenció a la jardineria.

Neteja d’edificis públics

Neteja interior i exterior de totes les àrees d’edificis públics.

Manteniment de col·legis

Operacions i cures necessàries als col·legis perquè les instal·lacions puguen continuar funcionant adequadament.

Pàrquing de camions i vehicles pesants

Espai vigilat d’aparcament per a aquesta mena de vehicles.

Planta de transferència / bàscula

Instal·lacions que permeten el pesatge de vehicles i càrregues, i la transferència de recollides a vehicles majors.

Platges

Neteja i manteniment de les platges i el seu mobiliari urbà al municipi.

Senyalització

Ubicació de senyals (pintades o físiques) sobre calçada o vertical, sota les directrius de la Policia Local.