• El vídeo recull la necessitat de garantir la higiene als carrers, sobretot, en moments de pandèmia com els viscuts amb la Covid-19.

    • A través d’aquestes imatges, la SAG mostra les diferents labors que engloba el servei d’Higiene Urbana.

Una ciutat cuidada és una ciutat neta. Amb aquest missatge arranca l’audiovisual que ha llançat la Societat Anònima de Gestió sobre els treballs d’Higiene Urbana que realitza a la ciutat.

El vídeo recull els principals serveis que presta l’entitat en aquesta matèria, actuacions que posen de manifest la necessitat de garantir la higiene als carrers, i més en moments de pandèmia com els viscuts amb la Covid-19.

En aquest sentit, pretén posar en valor el treball que realitzen els treballadors i treballadores del servei d’Higiene Urbana per la ciutat, al mateix temps que manifestar l’obligació de la SAG de millorar dia a dia.

A través d’aquestes imatges, la SAG mostra a la ciutadania les diferents labors que engloba el servei d’Higiene Urbana, i que inclou la neteja viària, la recollida de residus sòlids urbans, la neteja de contenidors, el servei d’Ecoparc fix i mòbil i de la Planta de Transferència i Transport.

D’aquesta manera, l’entitat pretén, no sols, destacar la importància que té per a la ciutat el bon funcionament d’aquesta mena de serveis, tant des del punt de vista estètic com higienicosanitari, sinó també conscienciar als ciutadans de la responsabilitat de col·laborar per una ciutat neta, pura i cuidada.

Tenint en compte que la neteja viària s’ha convertit en una de les principals preocupacions dels veïns, des de la SAG s’estan emprant noves tècniques d’higiene urbana, com l’escombratge humit dels carrers per a eliminar residus i matèria orgànica; la utilització de productes desinfectants no agressius o la desinfecció mitjançant motxilles de polvorització en zones sensibles, entre altres.

Per al regidor de la SAG, Roberto Rovira, “els treballs d’Higiene Urbana són fonamentals per a garantir que la nostra ciutat es mantinga en un estat d’higiene òptim, una responsabilitat que assumim des de la SAG amb més força que mai”.

“Però per això, és fonamental fer un esforç conjunt entre les entitats públiques, en aquest cas, la Societat Anònima de Gestió i els propis ciutadans, per a anar de la mà en aquest objectiu d’aconseguir que la nostra localitat es convertisca en un referent de neteja, higiene i, sobretot, qualitat de vida per a tots els ciutadans i ciutadanes”, ha conclòs Rovira.