• Inscripció. Oberta des del 23 de novembre fins el 23 de desembre inclós (20 dies hàbils)