• A través d’un vídeo, la Societat Anònima de Gestió explica les principals labors que duu a terme el servei de jardineria a Sagunt i Port de Sagunt.

    • Des de l’empresa pública s’advoca per una conservació cada vegada més sostenible dels espais naturals de la localitat.

Més de 40 treballadors de la SAG (Societat Anònima de Gestió) s’encarreguen, hui dia, dels treballs de manteniment i cura de les zones verdes de la ciutat.

Integrat, concretament, per 2 encarregats, 2 oficials conductors, 5 oficials jardiners, 32 jardiners i 1 auxiliar administratiu, aquest departament exerceix importants labors en l’àmbit de la jardineria tant a Sagunt com en el Port de Sagunt.

Així ha volgut plasmar-lo la SAG a través de la realització d’un vídeo que mostra, en primera persona, les tasques de conservació i neteja que realitzen en les zones verdes de la ciutat, unes labors que segons es comenta en l’audiovisual es fan d’una manera cada vegada més sostenible.

L’adaptació dels treballadors a les noves maneres de treballar, amb la utilització de sistemes més avançats i productes més ecològics, és clau en l’òptim desenvolupament d’aquest servei.

L’audiovisual recull també les principals funcions que es realitzen des d’aquest departament. D’una banda, la neteja dels solars municipals, que representen més de 718.000 metres quadrats de superfície. També l’eliminació de tanques i la reutilització de les restes vegetals. D’altra banda, la lluita contra el Picudo Rojo, la processionària i les plagues en general així com treballs de fertirrigació, amb la instal·lació, en alguns regs, d’un sistema d’injecció per a incorporar abonaments en l’aigua de reg.

Per a ser més eficaços i respectuosos amb l’entorn natural, des del servei de jardineria de la SAG apliquen diferents mètodes de treball en funció de la zona, aportant així solucions personalitzades a cada cas concret. D’aquesta manera, i tal com es pot visualitzar en el vídeo, s’aconsegueix aconseguir un objectiu comú: que la ciutat siga més verda i respectuosa amb el medi ambient. I per tant, que les zones verdes de Sagunt i del Port de Sagunt es mantinguen cuidades, sanes i puguen gaudir-se plenament per part de tots els ciutadans i ciutadanes.

El regidor de la SAG, Roberto Rovira, ha destacat “el valuós treball que realitza la SAG en aquesta àrea per a dotar de zones verdes de qualitat tots els barris de la ciutat”.

Per a Rovira, “és fonamental cuidar els nostres espais naturals aplicant criteris de sostenibilitat per a contribuir no sols a la preservació del medi ambient, sinó a la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”.

El vídeo complet es pot visualitzar en: www.sag.es