• Per a dur a terme els treballs s’han destinat recursos humans i mecànics

    • Les tasques s’estan duent a terme al carrer Albert Einstein

La SAG, en col·laboració amb el Consell Local Agrari de Sagunt, està treballant en la neteja i adequació dels horts urbans de la localitat.

En concret, les tasques consisteixen en la retirada de residus acumulats com a estris, fustes, ferralla i plàstics, elements que posen en perill l’ús i desenvolupament d’aquests espais naturals.

Conscients dels nombrosos beneficis que aporten els horts urbans a la societat, no sols pel que fa a la producció d’aliments, sinó per ser una eina educativa per a xiquets i majors sobre la importància de la naturalesa i l’alimentació saludable, la SAG i el Consell Agrari han conjuminat esforços per a potenciar aquest tipus d’espais que, sens dubte, s’han convertit en catalitzadors de canvi social i ambiental, contribuint a la creació de ciutats cada vegada més sostenibles i saludables com Sagunt i Port de Sagunt.

Els treballs, que s’estan portant al carrer Albert Einstein, compten amb el suport de recursos humans i mecànics. En concret, s’han destinat 2 conductors, 2 peons especialistes, 1 camió de caixa oberta i 1 màquina retroexcavadora mixta.

A través d’aquest servei de neteja es pretén no sols millorar l’estètica de la zona, sinó també incentivar la implicació dels veïns en la preservació del medi ambient i l’agricultura local.

Des d’una perspectiva ambiental, els horts urbans exerceixen un paper crucial en la mitigació dels efectes del canvi climàtic en absorbir diòxid de carboni, reduir la contaminació de l’aire i promoure la biodiversitat urbana.