• La implementació d’aquesta tecnologia permetrà garantir la seguretat dels veïns i la integritat del paisatge urbà

    • La SAG, al costat de l’empresa valenciana Solivent Paisatges, durà a terme aquesta actuació en el nostre municipi

En un esforç per salvaguardar la seguretat de veïns i visitants, la SAG ha anunciat un nou projecte que utilitzarà tecnologia avançada per a mitigar els riscos associats a la bolcada de les palmeres o a la caiguda de les seues palmes, tot això dins de les àrees urbanes de la ciutat.

Per a això, les palmeres de Sagunt comptaran amb sensors de moviment que quantificaran l’oscil·lació d’aquestes.
Aquests sensors d’última generació estaran estratègicament situats en la pròpia palmera, permetent una detecció precoç de moviments inusuals o signes d’afebliment en les estructures de les palmes.

Aquesta mesura proactiva té com a objectiu identificar riscos potencials de caigudes de palmes o fins i tot de la bolcada total del conjunt de la palmera, tot això abans que representen una amenaça per a la seguretat dels transeünts i vehicles als carrers i voreres.

Gràcies a aquest dispositiu, implementat per la SAG al costat de l’empresa valenciana Solivent Paisatges, s’aconseguirà no sols garantir la seguretat dels veïns, sinó també la integritat del paisatge urbà.

Aquest sistema recopilarà, a través dels sensors, tota la informació relativa als moviments de la palmera, ajudant així a prendre mesures preventives adequades per evitar possibles accidents. D’aquesta manera, la SAG fa un pas avant cap a la sostenibilitat i la cura per les nostres zones verdes, posant en marxa iniciatives com aquesta que a més de respectar el medi ambient, aposten per solucions tecnològiques innovadores que garanteixen la seguretat dels ciutadans.