• Aquesta tècnica consisteix a triturar les restes de poda i aplicar-los sobre la terra a mode de capa de restes de plantes i altres materials

    • El mulching ofereix nombrosos beneficis, com la retenció d’humitat, el control de males herbes i la regulació de la temperatura del sòl, entre altres

La SAG, Societat Anònima de Gestió, ha fet un pas avant cap a la sostenibilitat ambiental produint mulching per a protegir els parcs i jardins de la localitat.

Cada vegada més conscient de la necessitat de preservar el nostre planeta, l’empresa pública aposta per aquesta tècnica ecològica que ofereix nombrosos beneficis, com la retenció d’humitat, el control de males herbes i la regulació de la temperatura del sòl, entre altres.

Gràcies a aquest sistema d’encoixinament del terreny s’aconseguirà enriquir la terra de les zones verdes de Sagunt i Port de Sagunt amb restes de poda, per a facilitar que els arbres puguen nodrir-se de manera ecològica.

Avantatges del mulching
Aplicar aquest mètode de treball en els espais verds de Sagunt i Port de Sagunt es tradueix en importants avantatges la ciutat:

1. Conservació de l’aigua: el mulching redueix l’evaporació de l’aigua del sòl, la qual cosa implica regar menys, i per tant, un estalvi dels recursos hídrics.

2. Millora de la qualitat del sòl: en descompondre’s, els materials orgànics utilitzats en el mulching enriqueixen el sòl amb nutrients essencials. Això promou la salut del sòl i redueix la necessitat de fertilitzants químics, que poden tindre efectes negatius en el medi ambient.

3. Reducció de l’erosió del sòl: en proporcionar una capa protectora sobre la superfície del sòl, el mulching ajuda a previndre l’erosió causada pel vent i la pluja.
4. Captura de carboni: en utilitzar materials orgànics en el mulching, es facilita la captura de carboni atmosfèric i el seu emmagatzematge en el sòl. Això contribueix a mitigar el canvi climàtic en reduir la quantitat de diòxid de carboni en l’atmosfera.

En definitiva, amb la implantació d’aquest sistema, la SAG contribueix significativament a la conservació de recursos naturals, la protecció del sòl i la lluita contra el canvi climàtic, principis fonamentals per a aconseguir viure en una ciutat més sostenible per a tots.