• Es tracta del sistema més eficaç per a garantir la completa desinfecció dels contenidors mitjançant la rentada interior i exterior dels mateixos amb aigua freda a pressió

    • S’ha inclòs en les rutes de recollida de residus ja existents dos vehicles dedicats en exclusiva a aquestes tasques

La SAG continua millorant la prestació del servei de recollida dels RSU amb la reactivació de les funcions del camió llavacontenidors. Per a això, l’empresa pública reforça la rentada periòdica dels contenidors, garantint així la completa desinfecció interior i exterior dels mateixos a través de la neteja amb l’ús d’aigua freda a pressió.

El sistema consisteix a introduir els contenidors buits a l’interior d’un camió especialment preparat per a fer aquestes tasques de neteja. Aquest servei s’aplicarà a la totalitat dels contenidors de 1.110, 2.400 i 3.200 litres repartits per tot el municipi.

La SAG ha inclòs en les rutes de recollida de residus ja existents dos vehicles, un de càrrega lateral i un altre de càrrega posterior, dedicats en exclusiva a la rentada integral dels contenidors.

Aquest servei afegit ja es va començar a posar pràctica en el període estival de l’any passat, i a partir del 2024 es prestarà de manera continuada tant en el torn de matins com en el de nits a Sagunt, Port de Sagunt i la Almardá, prestant especial atenció als contenidors destinats a la recollida de la fracció orgànica dels residus generats. S’espera que cada camió llavacontenidors puga netejar al dia uns 80 contenidors.

Des de la SAG han destacat “l’avanç que suposarà reactivar aquest servei per a millorar la qualitat de la neteja percebuda associada al servei de recollida dels residus generats en la localitat, fent un salt qualitatiu gràcies a l’ús d’una tecnologia capdavantera amb la qual millorar l’eficiència del treball”.