• Es procedirà a la retirada de la tanca central que divideix el carrer en tots dos sentits, es recondicionarà la terra i el sistema de reg i es plantaran arbustos aïllats entre cada palmera

    • En una segona fase, es realitzarà una actuació similar en les voreres, substituint el tipus d’arbratge

La SAG ha començat aquest matí els treballs de jardineria i neteja al carrer Periodista Azzati. Entre les diferents actuacions, es retirarà la tanca central que divideix la via en dos sentits.

Els carrils estrets d’aquest carrer dificulten els treballs de neteja i manteniment d’aquesta mitjana enjardinada, problema al qual a més se suma la brutícia que es genera en aquesta zona per la caiguda contínua de les fulles que solta aquesta espècie i el fem que s’acumula pel pas dels vehicles.

Una altra de les dificultats amb les quals es troben els operaris a l’hora de netejar la tanca és que la senyalització requerida dificulta el trànsit, a més d’haver de limitar l’estacionament o fins i tot, a vegades, tancar-lo directament.

A més de la retirada de la tanca, des de la SAG es recondicionarà la terra i el sistema de reg, i es plantaran arbustos aïllats entre cada palmera. Posteriorment, es raspallaran i podaran les palmeres i finalment es cobriran els trams de terra amb malla antiherbes i gespa artificial.

Aquestes actuacions facilitaran els treballs de neteja i manteniment en acumular-se menor quantitat de restes, així com els riscos derivats pel pas del trànsit durant la realització d’aquests.

En una segona fase, encara en estudi, des de la SAG es duran a terme accions similars en les voreres, substituint el tipus d’arbratge per una espècie menys invasora que no compte amb arrels tan agressives que estan danyant les vorades i les voreres.

El regidor de la SAG, Roberto Rovira, ha indicat que “aquesta actuació era necessària no sols per a assegurar la cura i neteja de les zones verdes d’aquesta avinguda, sinó per a garantir la seguretat de conductors i treballadors”.

En aquesta línia, Rovira ha destacat que “aquesta zona es veurà beneficiada per noves plantacions que generaran espais verds i entorn vius”.