• Inscripció. Oberta des del 28 de novembre fins el 28 de decembre inclós (20 dies hàbils)