La borsa entrarà en vigor el 27 de març del 2023.

  • Inscripció. Oberta des del 23 de novembre fins el 23 de desembre inclós (20 dies hàbils)
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses
  • LListat definitiu de persones admeses i excloses
  • Llistat provisional qualificacions
  • Llistat qualificacions definitives
  • Formulari de reclamació