• Esta iniciativa permet reforçar els serveis de gestió de residus, facilitar la separació i reduir el consum de materials

    • Tots els contenidors compten amb noves ubicacions repartides per Sagunt i Port de Sagunt, facilitant així als veïns la possibilitat de reciclar envasos de plàstic de manera accessible

En un ferm compromís per fomentar el reciclatge i complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Unió Europea, l’Ajuntament, gràcies al conveni de col·laboració signat amb Ecoembes, ha aconseguit, enguany, 60 contenidors de càrrega lateral per a la nostra localitat.

A través d’esta iniciativa es busca enfortir els serveis de gestió de residus, facilitar la separació en origen i promoure la col·laboració i responsabilitat de la ciutadania en la reducció del consum de materials i la gestió sostenible de les deixalles.

La instal·lació d’estos nous contenidors de càrrega lateral marca una fita significativa en el camí cap a la consecució dels ambiciosos objectius de reciclatge i gestió de residus establits per Europa i recolzats per la Llei 7/2022 de Residus.

Estos objectius busquen no sols reduir la quantitat de residus generats, sinó també fomentar la seua correcta separació i reciclatge, disminuint així l’impacte ambiental i promovent l’economia circular.

Els contenidors de càrrega lateral, distribuïts estratègicament a Sagunt i Port de Sagunt, permeten als residents depositar de manera eficient els seus residus, fomentant així una separació efectiva en origen.

La importància de comptar amb estes noves ubicacions radica en la necessitat d’inculcar a la població hàbits en la seua vida diària com són el reciclatge de residus, comportaments responsables que vagen en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Unió Europea.

En este sentit, són imprescindibles les campanyes de conscienciació i programes d’educació ambiental com les que impulsa la SAG i que busquen mobilitzar a la ciutadania perquè participe activament en la reducció del consum de materials i en el correcte reciclatge dels residus.

Amb la instal·lació d’estos nous contenidors, des de la SAG s’espera que es produïsquen canvis significatius en la forma en què els ciutadans gestionen els seus residus, acostant-nos així a un futur més net i sostenible.