• L’empresa pública ha adquirit 300 contenidors de 1.100 litres per a càrregues pesades

    • La substitució d’aquests contenidors inclou també la recollida selectiva d’envasos i cartó

La SAG es troba immersa en un procés de modificació en el sistema de recollida de residus. Fins ara, l’empresa pública realitzava el servei mitjançant vehicles satèl·lits que, a partir d’ara, seran substituïts per recol·lectors de càrrega posterior de 7m3 i de 5m3 per al barri antic de Sagunt i Port.

Després de les avaries que van patir, l’any passat, els vehicles satèl·lit que cobreixen la zona de Ciutat Vella i barri antic de Port, i que va obligar a posar en marxa un protocol d’actuació per a cobrir el servei i minimitzar els danys i molèsties ocasionades per aquesta situació, la SAG està procedint a substituir els satèl·lits per aquests nous recol·lectors de càrrega posterior.

El problema dels contenidors actuals radica en els inconvenients que presenten, tant a l’hora de descarregar-los com de col·locar-los de nou en la seua ubicació ja que, a causa de les seues dimensions, s’han de traslladar a una zona més àmplia perquè un recol·lector lateral procedisca al seu buidatge i posterior col·locació en el seu espai per part del vehicle satèl·lit.

Aquest procés resulta molt costós tant des del punt de vista de la sostenibilitat com de l’eficiència en el servei, atés que els contenidors pateixen 6 moviments per a la seua descàrrega enfront dels 2 que es produiran amb els nous contenidors de 1.100 litres.

Menor espai en la calçada

Aquests nous contenidors de 1.100 litres presenten importants avantatges tant per als veïns com per a l’equip de treball encarregat de la recollida de fem. En tindre una capacitat més reduïda, ocupen menys espai en la via pública i també es minimitza el temps de recollida.

En total, la SAG ha adquirit 300 unitats que ja s’estan repartint en el Port de Sagunt, mentre que a Sagunt està previst que s’implanten després de Falles. Per a fer efectiva la instauració d’aquest nou sistema, la Societat Anònima de Gestió ha dut a terme diferents actuacions.

En aquest sentit, s’ha realitzat la senyalització i abalisament de les bateries de contenidors, pintant en les calçades les marques en verd i groc. Un altre aspecte important és que la substitució dels vells contenidors inclou també la recollida selectiva d’envasos i cartó, que es podran identificar pel color de les seues tapes: grogues i blaves.