Atenció a empreses

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre (LOPD-GDD) i les seues normes de desenvolupament, l'informem que el Responsable del tractament de les seues dades és S.A.G. SAGUNT, S. a. Les seues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les queixes o sol·licituds realitzades al Responsable, així com per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en el consentiment de l'interessat. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Les dades seran destruïdes una vegada finalitzats els terminis legals de conservació. Els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament al qual acompanyarà de fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a l'adreça de l'organització en Avinguda de l'Advocat Fausto Caruana, s/n, 46520 Port de Sagunt, València. Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades, en la Política de Privacitat de la pàgina web www.sag.es. Per a més informació polse açi.