• Convocatòria
 • Bases de la convocatòria:
  • Bases
  • Declaració jurada
 • Inscripció. Oberta des del 23 de novembre fins el 23 de desembre inclós (20 dies hàbils)
 • Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses
 • Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses
 • Convocatòria oposició (examen)
 • 1ª Fase: Llistat provisional oposició
 • 1ª Fase: Llistat definitiu oposició
 • 2ª Fase: Llistat provisional concurs oposició i mèrits
 • 2ª Fase: Llistat definitiu concurs oposició i mèrits
 • Formulari de reclamació