• Inscripció. Oberta des del 23 de novembre fins el 23 de desembre inclós (20 dies hàbils)
  • LListat provisional de persones aspirants admeses i excloses
  • LListat definitiu de persones aspirants admeses i excloses
  • Llistat provisional
  • Llistat definitiu
  • Formulari de reclamació