La bolsa entrará en vigor el 27 de marzo del 2023.

  • Inscripció. Oberta des del 23 de novembre fins el 23 de desembre inclós (20 dies hàbils)