• Convocatòria
 • Bases de la convocatòria:
  • Bases
  • Declaració jurada
 • Inscripció. Inscripció oberta des del 17 de novembre fins a l’1 de desembre inclusivament (10 dies hàbils)

Inscripció tancada. Més informació properament.

 • Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses
 • Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses
 • Convocatòria oposición (examen)
 • 1ª Fase: Llistat provisional oposició
 • 1ª Fase: Llistat definitiu oposició
 • 2ª Fase: Llistat provisional concurs oposició i mèrits
 • 2ª Fase: Llistat definitiu concurs oposició i mèrits
 • Convocatòria entrevista
 • 3ª Fase: Llistat provisional
 • 3ª Fase: Llistat definitiu
 • Formulari de reclamació