• Inscripció. Oberta des del 19 de setembre fins al 18 d’octubre inclusivament (20 dies hàbils)