Contractacions

Accés plataforma de contractació

El perfil de contractant de 2019 d’ara en avant es troba en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.